Vægventilator

Ændr
EBM Papst 4650 N Axial fan 230 V AC 160 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 38 mm Udsalg
EBM Papst 4650 N Axial fan 230 V AC 160 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 38 mm DKK 429,00 DKK 379,00
ADDA AD1224HB-A71GL Kixial fan 24 V DC 149,4 m³/h (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm Udsalg
ADDA AD1224HB-A71GL Kixial fan 24 V DC 149,4 m³/h (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm DKK 179,00 DKK 94,00
EBM Papst 4112 NH3 Kixial fan 12 V DC 310 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 38 mm Udsalg
EBM Papst 4112 NH3 Kixial fan 12 V DC 310 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 38 mm DKK 974,00 DKK 849,00
QuickCool QC9225B12H aksial ventilator 12 V DC 100,24 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
QuickCool QC9225B12H aksial ventilator 12 V DC 100,24 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 109,00 DKK 94,00
ADDA AD1212HB-F51 Koaksial ventilator 12 V DC 179,3 m³/h (L x W x H) 120 x 120 x 38 mm Udsalg
ADDA AD1212HB-F51 Koaksial ventilator 12 V DC 179,3 m³/h (L x W x H) 120 x 120 x 38 mm DKK 279,00 DKK 239,00
X-Fan RAH1238S1-C Axial fan 230 V AC 180 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm Udsalg
X-Fan RAH1238S1-C Axial fan 230 V AC 180 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm DKK 369,00 DKK 319,00
EBM Papst 612 JH Axial fan 12 V DC 70 m³/h (L x W x H) 60 x 60 x 32 mm Udsalg
EBM Papst 612 JH Axial fan 12 V DC 70 m³/h (L x W x H) 60 x 60 x 32 mm DKK 724,00 DKK 699,00
EBM Papst 4114 N/2H8P Aksial ventilator 24 V DC 570 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 38 mm Udsalg
EBM Papst 4114 N/2H8P Aksial ventilator 24 V DC 570 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 38 mm DKK 1.399,00 DKK 1.299,00
EBM Papst 612 J/2H Axial fan 12 V DC 70 m³/h (L x W x H) 60 x 60 x 32 mm Udsalg
EBM Papst 612 J/2H Axial fan 12 V DC 70 m³/h (L x W x H) 60 x 60 x 32 mm DKK 749,00 DKK 469,00
X-Fan RAH9225S1 Axial fan 230 V AC 34 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
X-Fan RAH9225S1 Axial fan 230 V AC 34 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 249,00 DKK 219,00
EBM Papst 4890 N Axial fan 230 V AC 80 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 38 mm Udsalg
EBM Papst 4890 N Axial fan 230 V AC 80 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 38 mm DKK 649,00 DKK 574,00
EBM Papst 4412 FNH Axial fan 12 V DC 225 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 25 mm Udsalg
EBM Papst 4412 FNH Axial fan 12 V DC 225 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 25 mm DKK 574,00 DKK 499,00
EBM Papst 4312 NGN Axial fan 12 V DC 166 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 32 mm Udsalg
EBM Papst 4312 NGN Axial fan 12 V DC 166 m³/h (L x W x H) 119 x 119 x 32 mm DKK 379,00 DKK 339,00
EBM Papst 3950 M Axial fan 230 V AC 45 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
EBM Papst 3950 M Axial fan 230 V AC 45 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 429,00 DKK 379,00
EBM Papst 712 F Axial fan 12 V DC 43 m³/h (L x W x H) 70 x 70 x 15 mm Udsalg
EBM Papst 712 F Axial fan 12 V DC 43 m³/h (L x W x H) 70 x 70 x 15 mm DKK 299,00 DKK 279,00
X-Fan RAH1238S1 Axial fan 230 V AC 163 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm Udsalg
X-Fan RAH1238S1 Axial fan 230 V AC 163 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm DKK 279,00 DKK 239,00
Sunon HA60151V3-E01U-A99 Koaksial ventilator 12 V DC 22,42 m³/h (Ø x H) 84,9 mm x 15,4 mm Udsalg
Sunon HA60151V3-E01U-A99 Koaksial ventilator 12 V DC 22,42 m³/h (Ø x H) 84,9 mm x 15,4 mm DKK 219,00 DKK 189,00
Wallair 20100304 aksial ventilator 12 V DC 39,95 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 25 mm Udsalg
Wallair 20100304 aksial ventilator 12 V DC 39,95 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 25 mm DKK 139,00 DKK 54,00
Wallair 20100300 aksial ventilator 5 V DC 5,10 m³/h (L x b x H) 25 x 25 x 10 mm Udsalg
Wallair 20100300 aksial ventilator 5 V DC 5,10 m³/h (L x b x H) 25 x 25 x 10 mm DKK 159,00 DKK 149,00
SEPA LFG 60-45 ventilatorgitter sæt 1 pc (s) (b x H x D) 64 x 64 x 12,2 mm plastik Udsalg
SEPA LFG 60-45 ventilatorgitter sæt 1 pc (s) (b x H x D) 64 x 64 x 12,2 mm plastik DKK 41,95 DKK 36,95
Sunon EB60201S1-000U-999 aksial ventilator 12 V DC 39,07 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 20 mm Udsalg
Sunon EB60201S1-000U-999 aksial ventilator 12 V DC 39,07 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 20 mm DKK 69,00 DKK 59,00
NMB Minebea BG0703-B053-000-00 aksial ventilator 24 V DC 15 m³/h (L x b x H) 75,7 x 75,7 x 30 mm Udsalg
NMB Minebea BG0703-B053-000-00 aksial ventilator 24 V DC 15 m³/h (L x b x H) 75,7 x 75,7 x 30 mm DKK 359,00 DKK 309,00
NMB Minebea 3110KL-04W-B50 aksial ventilator 12 V DC 66 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 25 mm Udsalg
NMB Minebea 3110KL-04W-B50 aksial ventilator 12 V DC 66 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 25 mm DKK 209,00 DKK 189,00
Sunon aksial ventilator 230 V AC 88,3 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
Sunon aksial ventilator 230 V AC 88,3 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 219,00 DKK 189,00
SEPA KA1725HA2BMT/Mg Axial fan 230 V AC 340 m³/h (L x b x H) 173 x 150 x 51 mm Udsalg
SEPA KA1725HA2BMT/Mg Axial fan 230 V AC 340 m³/h (L x b x H) 173 x 150 x 51 mm DKK 349,00 DKK 329,00
Ecofit 2RRE15 192X40R - B47-A1 Axial fan 230 V AC 590 m³/h (Ø x H) 192 mm x 70 mm Udsalg
Ecofit 2RRE15 192X40R - B47-A1 Axial fan 230 V AC 590 m³/h (Ø x H) 192 mm x 70 mm DKK 2.049,00 DKK 1.799,00
EBM Papst 8214 JH4 Axial fan 24 V DC 222 m³/h (L x W x H) 80 x 80 x 38 mm Udsalg
EBM Papst 8214 JH4 Axial fan 24 V DC 222 m³/h (L x W x H) 80 x 80 x 38 mm DKK 774,00 DKK 674,00
X-Fan RAH9238S1 Axial fan 230 V AC 66 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 38 mm Udsalg
X-Fan RAH9238S1 Axial fan 230 V AC 66 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 38 mm DKK 269,00 DKK 229,00
Sunon EE40100S1-000U-999 aksial ventilator 5 V DC 13,59 m³/h (L x b x H) 40 x 40 x 10 mm Udsalg
Sunon EE40100S1-000U-999 aksial ventilator 5 V DC 13,59 m³/h (L x b x H) 40 x 40 x 10 mm DKK 69,00 DKK 59,00
Sunon EE80251BX-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 76,45 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 25 mm Udsalg
Sunon EE80251BX-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 76,45 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 25 mm DKK 129,00 DKK 119,00
Ecofit 2RRE25 220X45R - D05-A5 Axial fan 230 V AC 935 m³/h (Ø x H) 220 mm x 71 mm Udsalg
Ecofit 2RRE25 220X45R - D05-A5 Axial fan 230 V AC 935 m³/h (Ø x H) 220 mm x 71 mm DKK 2.099,00 DKK 1.849,00
Ecofit 2RRE45-250X50R L47-A3 Axial fan 230 V AC 1400 m³/h (Ø x H) 252 mm x 103.5 mm Udsalg
Ecofit 2RRE45-250X50R L47-A3 Axial fan 230 V AC 1400 m³/h (Ø x H) 252 mm x 103.5 mm DKK 3.249,00 DKK 2.799,00
NMB Minebea 3610KL-04W-B50-P00 aksial ventilator 12 V DC 93 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
NMB Minebea 3610KL-04W-B50-P00 aksial ventilator 12 V DC 93 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 389,00 DKK 279,00
SEPA FG 60K ventilatorgitter 1 pc (s) (b x H x D) 60 x 60 x 6 mm plastik Udsalg
SEPA FG 60K ventilatorgitter 1 pc (s) (b x H x D) 60 x 60 x 6 mm plastik DKK 14,95 DKK 12,95
SEPA HYB35C05A Aksial ventilator 5 V DC 1,6 m³/h (L x W x H) 35 x 35 x 7,5 mm Udsalg
SEPA HYB35C05A Aksial ventilator 5 V DC 1,6 m³/h (L x W x H) 35 x 35 x 7,5 mm DKK 269,00 DKK 229,00
ADDA AD0912MB-A71GL Kixial blæser 12 V DC 83,9 m³/h (L x W x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
ADDA AD0912MB-A71GL Kixial blæser 12 V DC 83,9 m³/h (L x W x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 139,00 DKK 119,00
ADDA AD1212HB-A70GL Kixial fan 12 V DC 149,4 m³/h (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm Udsalg
ADDA AD1212HB-A70GL Kixial fan 12 V DC 149,4 m³/h (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm DKK 129,00 DKK 119,00
Sunon DP201A2123HST. GN Axial fan 230 V AC 177 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm Udsalg
Sunon DP201A2123HST. GN Axial fan 230 V AC 177 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm DKK 229,00 DKK 189,00
Sunon ME70201V1-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 49,27 m³/h (L x b x H) 70 x 70 x 20 mm Udsalg
Sunon ME70201V1-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 49,27 m³/h (L x b x H) 70 x 70 x 20 mm DKK 119,00 DKK 104,00
Sunon MB60251V1-0000-A99 aksial ventilator 12 V DC 39,92 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 25 mm Udsalg
Sunon MB60251V1-0000-A99 aksial ventilator 12 V DC 39,92 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 25 mm DKK 84,00 DKK 69,00
Sunon MB40201V3-0000-A99 aksial ventilator 12 V DC 10,7 m³/h (L x b x H) 40 x 40 x 20 mm Udsalg
Sunon MB40201V3-0000-A99 aksial ventilator 12 V DC 10,7 m³/h (L x b x H) 40 x 40 x 20 mm DKK 119,00 DKK 104,00
Sunon EB60201B1-000U-999 aksial ventilator 12 V DC 39,07 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 20 mm Udsalg
Sunon EB60201B1-000U-999 aksial ventilator 12 V DC 39,07 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 20 mm DKK 119,00 DKK 104,00
Sunon MB50100V2-0000-A99 aksial ventilator 5 V DC 18,68 m³/h (L x b x H) 50 x 50 x 10 mm Udsalg
Sunon MB50100V2-0000-A99 aksial ventilator 5 V DC 18,68 m³/h (L x b x H) 50 x 50 x 10 mm DKK 109,00 DKK 94,00
NMB Minebea 5915PC-23T-B30 Axial fan 230 V AC 300 m³/h (L x b x H) 172 x 150 x 38 mm Udsalg
NMB Minebea 5915PC-23T-B30 Axial fan 230 V AC 300 m³/h (L x b x H) 172 x 150 x 38 mm DKK 899,00 DKK 774,00
Sunon EE50101S1-000U-999 Aksial ventilator 12 V DC 21,23 m³/h (L x W x H) 50 x 50 x 10 mm Udsalg
Sunon EE50101S1-000U-999 Aksial ventilator 12 V DC 21,23 m³/h (L x W x H) 50 x 50 x 10 mm DKK 59,00 DKK 54,00
EBM Papst 412F Aksial ventilator 12 V DC 140 l/min (L x W x H) 40 x 40 x 10 mm Udsalg
EBM Papst 412F Aksial ventilator 12 V DC 140 l/min (L x W x H) 40 x 40 x 10 mm DKK 209,00 DKK 189,00
SEPA HYB35C05PAD aksial ventilator 5 V DC 27 l/min (L x b x H) 35 x 35 x 7,5 mm Udsalg
SEPA HYB35C05PAD aksial ventilator 5 V DC 27 l/min (L x b x H) 35 x 35 x 7,5 mm DKK 249,00 DKK 219,00
NMB Minebea 3115PS-23W-B30 Axial fan 230 V AC 54 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 38 mm Udsalg
NMB Minebea 3115PS-23W-B30 Axial fan 230 V AC 54 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 38 mm DKK 389,00 DKK 339,00
NMB Minebea 4710KL-04W-B50 aksial ventilator 12 V DC 195 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 25 mm Udsalg
NMB Minebea 4710KL-04W-B50 aksial ventilator 12 V DC 195 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 25 mm DKK 339,00 DKK 279,00
SEPA LFG 120-45 blæser gitter sæt 1 pc (s) (b x H x D) 126 x 126 x 13 mm plastik Udsalg
SEPA LFG 120-45 blæser gitter sæt 1 pc (s) (b x H x D) 126 x 126 x 13 mm plastik DKK 59,00 DKK 54,00
Sunon ME50100V1-000U-A99 aksial ventilator 5 V DC 22,08 m³/h (L x b x H) 50 x 50 x 10 mm Udsalg
Sunon ME50100V1-000U-A99 aksial ventilator 5 V DC 22,08 m³/h (L x b x H) 50 x 50 x 10 mm DKK 94,00 DKK 69,00
SEPA LFG 92-45 ventilatorgitter sæt 1 pc (s) (b x H x D) 97 x 97 x 12,2 mm plastik Udsalg
SEPA LFG 92-45 ventilatorgitter sæt 1 pc (s) (b x H x D) 97 x 97 x 12,2 mm plastik DKK 59,00 DKK 54,00
NMB Minebea 4715MS-12T-B5A Axial fan 115 V AC 174 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 38 mm Udsalg
NMB Minebea 4715MS-12T-B5A Axial fan 115 V AC 174 m³/h (L x b x H) 119 x 119 x 38 mm DKK 419,00 DKK 369,00
Ecofit 126LF0181000 Axial fan 240 V AC 750 l/min. (L x b x H) 80 x 80 x 38,5 mm Udsalg
Ecofit 126LF0181000 Axial fan 240 V AC 750 l/min. (L x b x H) 80 x 80 x 38,5 mm DKK 924,00 DKK 799,00
Sunon EEC0251B1-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 183,83 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 25 mm Udsalg
Sunon EEC0251B1-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 183,83 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 25 mm DKK 239,00 DKK 209,00
SEPA KA1238XA2BMT Axial fan 230 V AC 178 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm Udsalg
SEPA KA1238XA2BMT Axial fan 230 V AC 178 m³/h (L x b x H) 120 x 120 x 38 mm DKK 219,00 DKK 189,00
NMB Minebea BG0703-B055-000-00 aksial ventilator 24 V DC 22,2 m³/h (L x b x H) 75,7 x 75,7 x 30 mm Udsalg
NMB Minebea BG0703-B055-000-00 aksial ventilator 24 V DC 22,2 m³/h (L x b x H) 75,7 x 75,7 x 30 mm DKK 419,00 DKK 369,00
NMB Minebea 3610PS-23T-B30 Axial fan 230 V AC 54 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
NMB Minebea 3610PS-23T-B30 Axial fan 230 V AC 54 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 409,00 DKK 359,00
SEPA FG 92 K ventilatorgitter 1 pc (s) (b x H x D) 92 x 92 x 5,5 mm plastik Udsalg
SEPA FG 92 K ventilatorgitter 1 pc (s) (b x H x D) 92 x 92 x 5,5 mm plastik DKK 13,95 DKK 12,95
NMB Minebea 3610KL-05W-B50 aksial ventilator 24 V DC 93 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm Udsalg
NMB Minebea 3610KL-05W-B50 aksial ventilator 24 V DC 93 m³/h (L x b x H) 92 x 92 x 25 mm DKK 259,00 DKK 229,00
NMB Minebea 3110KL-05W-B50 aksial ventilator 24 V DC 66 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 25 mm Udsalg
NMB Minebea 3110KL-05W-B50 aksial ventilator 24 V DC 66 m³/h (L x b x H) 80 x 80 x 25 mm DKK 249,00 DKK 219,00
Ecofit 98XH0181000 Axial fan 240 V AC 1860 l/min. (L x b x H) 119 x 119 x 25,9 mm Udsalg
Ecofit 98XH0181000 Axial fan 240 V AC 1860 l/min. (L x b x H) 119 x 119 x 25,9 mm DKK 874,00 DKK 749,00
Ecofit 125XR0181000 Axial fan 240 V AC 2640 l/min. (L x b x H) 119 x 119 x 38.9 mm Udsalg
Ecofit 125XR0181000 Axial fan 240 V AC 2640 l/min. (L x b x H) 119 x 119 x 38.9 mm DKK 974,00 DKK 849,00
Sunon MB60201V1-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 39,07 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 20 mm Udsalg
Sunon MB60201V1-000U-A99 aksial ventilator 12 V DC 39,07 m³/h (L x b x H) 60 x 60 x 20 mm DKK 119,00
Ændr