Vilkår for brug

Sidst opdateret: Oktober 2023

1.ACCEPT AF VILKÅR

Velkommen til Fruugos elektroniske shopping-websites (“Tjenesten”), der leveres til dig af Fruugo.com Ltd og ethvert helejet datterselskab af Fruugo.com Ltd og ethvert selskab I koncernen, inklusive Fruugo (Ireland) Ltd (“vi”, “os” eller “Fruugo”).

Tjenesten drives af Fruugo.com Ltd. Fruugo er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 06553460, og Fruugo har hjemsted på adressen Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Fruugos momsnummer er GB 413 9004 29.

Disse brugsbetingelser ("Brugsbetingelserne") regulerer din brug af det indhold, den software og de tjenester, der tilbydes via Tjenesten. Læs venligst disse Brugsbetingelser omhyggeligt, før du bruger Tjenesten. Ved at bruge Tjenesten accepterer du og indvilliger du dig i at være bundet af Brugsbetingelserne. Hvis du ikke accepterer Brugsbetingelserne eller eventuelle ændringer heraf, bør du ophøre med at bruge Tjenesten.

Fruugo forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse Brugsbetingelser til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke disse Brugsbetingelser med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af Tjenesten efter offentliggørelsen af ændringer vil betyde, at du accepterer og indvilliger dig i at være bundet af ændringerne. Så længe du overholder disse Brugsbetingelser, giver Fruugo dig et personligt, ikke-eksklusivt, ikke-overdrageligt, begrænset privilegium til at få adgang til og bruge Tjenesten.

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem dig og Fruugo, accepterer du ved at registrere dig hos eller på anden vis bruge Tjenesten på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, at besøge eller gennemse Tjenesten, at være bundet af og overholde disse Brugsbetingelser og alle yderligere vilkår og betingelser ("Yderligere vilkår") og politikker og retningslinjer ("Politikker"), der henvises til heri eller offentliggøres eller stilles til rådighed af Fruugo, i hvert tilfælde i det omfang sådanne Yderligere vilkår og Politikker gælder for din brug af Tjenesten.

De Yderligere vilkår og Politikker omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Fruugos fortrolighedserklæring

Fruugos politik for cookies

Fruugos politik for forbudte produkter

Fruugos politik om bekæmpelse af forfalskninger

Fruugos varemærkepolitik;

Politikken for juridiske klager fra tredjeparter ;

Fruugos politik for beskyttelse af mindreårige og

Fruugos politik for indholds nøjagtighed.

Alle Yderligere vilkår og Politikker er hermed specifikt inkorporeret heri ved henvisning, og Brugsbetingelserne udgør sammen med alle Yderligere vilkår og Politikker hele aftalen mellem dig og Fruugo ("Aftalen") med hensyn til genstanden herfor og erstatter alle tidligere aftaler.

I den udstrækning, at Brugsbetingelserne er i modstrid med andre Yderligere vilkår eller Politikker, der leveres af eller gennem os, skal de Yderligere vilkår eller Politikker henholdsvis have forrang i det

omfang, der er konflikt. Eventuelle yderligere vilkår og betingelser, som du måtte foreslå i en ordrebekræftelse eller anden dokumentation, afvises og har ingen virkning, medmindre de udtrykkeligt er accepteret af os i en separat skriftlig aftale med dig. Din brug af en bestemt del af Tjenesten kan også være underlagt retningslinjer og politikker, der gælder for en sådan Tjeneste, og som kan offentliggøres og ændres af Fruugo fra tid til anden.

Denne Aftale fastsætter de vilkår og betingelser, der er juridisk bindende for dig ("dig") som bruger af Tjenesten.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver ny funktion eller forbedring eller frigivelse af nye egenskaber til Tjenesten være underlagt Brugsbetingelserne.

2.OPLYSNINGER OM EJENDOMSRETTIGHEDER OG VAREMÆRKER

Fruugo er operatør af Tjenesten, og Tjenestens indhold er enten Fruugos (eller vores tilknyttede selskabers) ejendom eller bruges under licens fra vores leverandører. Fruugo er ejer af indsamlingen af oplysninger i denne Tjeneste.

Fruugos og vores tilknyttede selskabers og leverandørers rettigheder er beskyttet af britisk, europæisk og international lovgivning om intellektuel ejendomsret, herunder lovgivning om beskyttelse af ophavsret, varemærker og databaserettigheder. Misbrug af denne Tjeneste kan medføre civilretligt ansvar eller føre til strafferetlige sanktioner. Fruugo giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig licens til at få adgang til Tjenesten med det formål at gennemse forhandleres produkter, bestille varer eller indhente kontaktoplysninger til forhandlere eller os (eller vores tilknyttede selskaber).

Din licens til at få adgang til Tjenesten omfatter ikke nogen kommerciel brug af vores websted eller nogen som helst brug af vores websted, som er til fordel for nogen anden kommerciel enhed end Fruugo (eller vores tilknyttede selskaber).

Du anerkender og accepterer, at Tjenesten indeholder ejendomsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendomsret og andre love. Fruugo-logoet, webstedet og Servicemærkerne samt andre Fruugo-logoer og produkt- og servicenavne er varemærker tilhørende Fruugo.com Ltd ("Fruugos mærker"). Du anerkender og accepterer endvidere, at indhold, der præsenteres for dig gennem Tjenesten, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love som beskrevet i Fruugos varemærkepolitik.

Medmindre Fruugo udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse til det, accepterer du ikke at vise eller bruge Fruugos mærker på nogen måde. Læs venligst Fruugos varemærkepolitik for yderligere information om Fruugos mærker. Du har udtrykkeligt ikke tilladelse til at downloade nogen del af vores Tjeneste (andet end på grund af automatisk websidecaching), at ændre eller modificere den eller nogen del af den, at reproducere eller kopiere, sælge (herunder videresalg) eller på anden måde udnytte vores Service eller websted (eller nogen del af det) til noget andet formål end det, der er beskrevet ovenfor, og du har heller ikke tilladelse til at indramme vores websted.

3.VORES VIRKSOMHED

Fruugo er en global markedsplads, som giver uafhængige forhandlere og købere mulighed for at komme i kontakt med hinanden. Fruugo giver detailhandlere mulighed for at oprette butikker, der viser og sælger produkter ("Produkt" eller "Produkter") til slutbrugere. Fruugo sælger ikke selv de relevante Produkter, håndterer ikke, verificerer ikke og ser på ingen anden vis de relevante Produkter og er ikke involveret i opfyldelsesprocessen. Fruugo er ikke producent eller distributør af Produkterne

på sin platform. Hver produktvisningsside identificerer tydeligt navn, placering og adresse på den forhandler, der tilbyder Produkterne til salg på Tjenesten.

4.STATUS SOM HANDELSAGENT

Fruugo.com Ltd og Fruugo (Ireland) Limited kan hver især kun handle som handelsagent for forhandlerne og ikke på vegne af kunderne. I Fruugos aftale med detailhandlerne har detailhandlerne bemyndiget Fruugo til at indgå aftaler om salg af Produkter til kunder på vegne af detailhandlerne.

Fruugo er en business-to-consumer ("B2C") markedsplads. Fruugo faciliterer salg fra virksomheder til slutbrugere. Forhandlerne er den registrerede forhandler med hensyn til de solgte Produkter. Fruugo er den registrerede forhandler med hensyn til betaling for de købte Produkter. Når du køber et Produkt på Tjenesten, er salgskontrakten udelukkende mellem dig og forhandleren. Det betyder, at når du køber et Produkt på Tjenesten, er din transaktion med den forhandler, der har angivet produktet, og denne forhandler er ansvarlig for at opfylde din ordre.

Fruugo verificerer ikke nogen af de Produkter, der er sat til salg på Tjenesten. Fruugo har en procedure til mærkning og fjernelse, som tredjeparter kan bruge, hvor det er relevant, og Fruugo kan efter eget skøn fjerne Produkter fra Tjenesten. Fruugo kan hjælpe en forhandler med at tilbagekalde et produkt i tilfælde af, at et produkt anses for uegnet til salg af en produktsikkerhedsmyndighed.

Da Fruugo er en B2C-virksomhed, opkræves der skat på din ordre i overensstemmelse med de B2C-skatteregler, der gælder for din ordre, under hensyntagen til købsprisen, din placering og forhandlerens placering. Fruugo kan ikke udstede eller ændre fakturaer for et business-to-business-scenarie ("B2B").

I forlængelse af ovenstående er Fruugo ikke i besiddelse af noget, der er opført eller solgt via deres hjemmesider, og de er ikke involveret i den faktiske transaktion mellem købere og sælgere (detailhandlerne). Fruugo er ikke part i transaktionen, og kontrakten for salget er direkte mellem køber og sælger. Selvom Fruugo kan hjælpe med at løse tvister, har Fruugo ingen kontrol over og garanterer ikke eksistensen, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de anførte Produkter; nøjagtigheden af indholdet af sælgerens varelister; sælgernes evne til at sælge varer; købernes evne til at betale for varer eller at en køber eller sælger rent faktisk vil gennemføre en transaktion eller returnere en vare.

Som en ansvarlig onlineplatform er Tjenestens integritet af største vigtighed for vores virksomhed og alle vores partnere. Alle forhandlere, der bruger Tjenesten, skal overholde Fruugos vilkår og betingelser for forhandlere, og vi kræver, at både forhandlere og forbrugere overholder de vilkår, der er beskrevet i disse Brugsbetingelser.

Alle produkter, der sælges af forhandlere på Tjenesten, sælges på det grundlag, at de kun er til personlig brug i hjemmet.

5.FRUUGOS FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Registreringsdata (som defineret nedenfor) og visse andre oplysninger om dig er underlagt Fruugos fortrolighedserklæring. For mere information, se venligst vores fulde Fortrolighedserklæring.

Du accepterer, at vi kan få adgang til, opbevare og videregive dine kontooplysninger og alt indhold, som du har fået via Tjenesten ("Indhold"): (a) til Fruugos tilknyttede virksomheder over hele verden med det formål at levere Tjenesten til dig og andre på en effektiv måde; (b) med det formål at administrere din konto korrekt i overensstemmelse med vores standardprocedurer; og (c) hvis loven kræver det, eller hvis vi i god tro mener, at en sådan adgang, opbevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at: (i) overholde juridiske processer; (ii) håndhæve Brugsbetingelserne;

(iii) besvare påstande om, at noget Indhold krænker tredjeparters rettigheder; (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice eller (v) beskytte Tjenestens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dens brugere og offentligheden.

Fruugo kan optage kundeservice- eller salgssamtaler til uddannelses- og kvalitetsstandardformål og indsamle andre oplysninger relateret til interaktionen mellem dig og Fruugo og mellem dig og den forhandler, som vi repræsenterer.

6.DINE REGISTRERINGSFORPLIGTELSER

Som modydelse for din brug af Tjenesten accepterer du at: (a) give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om i Tjenestens registreringsformular ("Registreringsdata") og (b) vedligeholde og straks opdatere Registreringsdata for at holde dem sande, nøjagtige og fuldstændige.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige eller ufuldstændige, eller vi har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver fremtidig brug af Tjenesten (eller en del deraf).

Fruugo har en politik for beskyttelse af mindreårige, og for at kunne bruge Tjenesten skal du være mindst atten (18) år gammel. Fruugo har gjort det obligatorisk for tredjepartsforhandlere, der bruger Tjenesten, at implementere aldersbekræftelsesprocesser for salg af alle produkter med aldersbegrænsning.

7.FRUUGO-KONTO, ADGANGSKODE OG SIKKERHED

Du vil modtage en adgangskode og en kontobetegnelse, når du har gennemført Tjenestens registreringsproces. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af adgangskoden og kontoen og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted på Tjenesten under din adgangskode eller konto. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller konto og om ethvert andet brud på sikkerheden i forbindelse med Tjenesten. Fruugo kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af dette afsnit.

8.PRODUKTER OG LEVERING

Som forklaret i afsnit 4 ovenfor sælges alle Produkter, der vises på Tjenesten, af uafhængige tredjepartsforhandlere. Fruugo er hverken køber eller sælger af produkterne. Fruugo.com Ltd er udbyder af serviceplatformen.

I vores aftaler med forhandlerne har forhandlerne bemyndiget Fruugo til at indgå aftaler om salg af Produkter til kunder. Det betyder, at Fruugo.com Ltd eller Fruugo (Ireland) Ltd, afhængigt af den transaktion, der gennemføres, har bemyndigelse fra forhandlerne til at binde forhandlerne til et salg af Produkter, men dette påvirker ikke de parter, der indgår kontrakt om salg af det relevante Produkt. En kontrakt, der indgås ved afslutningen af et salg af et Produkt gennem Tjenesten, indgås udelukkende mellem kunden og forhandleren, selvom Fruugo har forhandlerens bemyndigelse til at binde forhandleren til et salg af et Produkt i henhold til en sådan kontrakt. Fruugo er ikke part i en sådan kontrakt og påtager sig ikke noget ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med den.

Vi overvåger forhandlernes leveringsprocesser i forbindelse med salg via Tjenesten og kundernes feedback om solgte Produkter, men Fruugo har ikke nogen direkte kontrol over og håndterer eller verificerer ikke de enkelte Produkter eller leverancer af Produkter, der sælges på Tjenesten.

Når du afgiver en ordre via Tjenesten, vil du modtage en e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre. Denne e-mail er kun en bekræftelse til informationsformål, og den udgør ikke forhandlerens accept af din ordre. Kontrakten mellem dig og forhandleren i relation til Produkterne vil ikke blive indgået, før vi har kontrolleret, at forhandleren accepterer din ordre. Hvis din ordre accepteres, sender Fruugo dig en bekræftelsesmail, som indgår kontrakten mellem dig og forhandleren. Bekræftelsesmailen vil indeholde en beskrivelse af de Produkter, der er købt i ordren, og visse andre oplysninger om dine rettigheder til at annullere kontrakten mellem dig og forhandleren. Kun de Produkter, der er anført i afsendelsesbekræftelsesmailen, er omfattet af kontrakten mellem dig og forhandleren. Hvis en ordre er blevet markeret som bekræftet, er det muligvis ikke muligt at annullere den, da forhandleren begynder opfyldelsesprocessen med det samme, når en ordre er blevet bekræftet. Se venligst afbestillings- og returneringspolitikken for yderligere information.

Fruugo modtager dine betalinger på vegne af forhandleren, og vi forpligter os også til at refundere dig på vegne af forhandleren eventuelle penge, som du måtte være berettiget til. Det er det er primært op til forhandleren, om der er en legitim ret til at få pengene tilbage. Der er dog nogle begrænsede omstændigheder, hvor vi kan beslutte at udstede en refusion og kræve dette beløb tilbage fra forhandleren. Din betaling vil blive behandlet af Fruugo.com Ltd eller ethvert helejet datterselskab af Fruugo.com Ltd (herunder Fruugo (Ireland) Ltd) og videresendt af os til den relevante forhandler til afvikling af din gældt til hver forhandler for køb, som du har lavet via Tjenesten. Yderligere instrukser gives I de relevante kapitler i Fruugos hjælpecenter. Sådanne instrukser kan ændres fra tid til anden med eller uden varsel til dig. Du forstår og accepterer, at sådanne instruktioner vil udgøre en integreret del af disse Brugsbetingelser.

Garantibetingelserne er produktspecifikke og vil derfor blive leveret sammen med det relevante produkt eller af den relevante forhandler.

9.OVERHOLDELSE AF LOKALE LOVE OG REGLER

Du skal gøre dig bekendt med alle gældende lokale love og regler vedrørende onlineadfærd, acceptabelt indhold og forbudte Produkter i det land, hvor du bor. Du er ansvarlig for eventuelle toldafgifter, bøder, sanktioner eller andre udgifter, der påløber i henhold til en ordre foretaget af dig, hvis den anses for at være ulovlig i det land, hvor du bestiller Produktet.

Vi anmoder forhandlere om at kontrollere, at de Produkter, der er til salg på Tjenesten, er kompatible med forbrugerens bopælsland, men det er dit ansvar nøje at gennemgå produktbeskrivelsen, inden du afgiver en ordre.

Da Fruugo er en global markedsplads, kan nogle varer være opført på mere end én Tjeneste. Det er sælgerens og forbrugerens ansvar at sikre, at alle love og regler vedrørende grænseoverskridende transaktioner overholdes.

10. INTET VIDERESALG AF TJENESTEN

Du accepterer, at du ikke må reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge nogen del af Tjenesten eller bruge Tjenesten til personlig vinding. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Fruugo eller annoncører, accepterer du ikke at ændre, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker baseret på Tjenesten, hverken helt eller delvist.

Du accepterer ikke at få adgang til eller forsøge at få adgang til Tjenesten på nogen anden måde end gennem den grænseflade, der leveres af os til brug for adgang til Tjenesten.

11. ÆNDRINGER AF SERVICE

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, Tjenesten (eller en del deraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesten.

12. LINKS

Tjenesten eller tredjeparter kan levere indhold eller links til andre internetsider eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Fruugo ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådant eksternt indhold, sider eller ressourcer, og Fruugo støtter ikke og er ikke ansvarlig for noget materiale eller nogen tjenester på eller tilgængelige fra sådanne sider eller ressourcer. Fruugo har ingen kontrol over tredjepartsindhold eller -websteder, og Fruugo kan heller ikke holdes ansvarlig for noget, der findes på disse websteder.

Du anerkender og accepterer endvidere, at Fruugo hverken tager ansvar eller hæfter, direkte eller indirekte, for nogen skade eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådanne materialer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via et sådant websted eller en sådan ressource.

13. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde Fruugo og alle vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, ledere, aktionærer, agenter og andre partnere, forhandlere og medarbejdere skadesløse fra enhver klage eller krav, tab, ansvar, krav eller udgifter, herunder rimelige sagsomkostninger, der fremsættes mod Fruugo af en tredjepart på grund af eller som følge af eller i forbindelse med din brug af Tjenesten (herunder men ikke begrænset til indhold, du indsender, slår op eller overfører via Tjenesten, din brug af eller forbindelse til Tjenesten, din overtrædelse af Brugsbetingelserne eller din overtrædelse af en andens rettigheder).

14. ANSVARSFRASKRIVELSE

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

  1. DIN BRUG AF TJENESTEN SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES PÅ ET "SOM DEN ER"- OG "SOM TILGÆNGELIG"-GRUNDLAG. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE VILKÅR OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

  2. VI GIVER INGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING OM, AT (I) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV, (II) TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI (ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET), (III) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, OG (IV) KVALITETEN AF ALLE PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, DER ER KØBT ELLER OPNÅET AF DIG GENNEM TJENESTEN, VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER.

  3. DOWNLOAD ELLER ANDEN ERHVERVELSE AF INDHOLD GENNEM BRUG AF TJENESTEN SKER EFTER EGET SKØN OG RISIKO, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE, DER ER RESULTATET AF DOWNLOAD AF ET SÅDANT INDHOLD.

  4. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅET FRA OS ELLER GENNEM ELLER FRA TJENESTEN, SKAL SKABE NOGEN GARANTI ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I BRUGSBETINGELSERNE.

  5. VI FRALÆGGER OS ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, UDELADELSER OG ADFÆRD I FORBINDELSE MED ELLER RELATERET TIL DIN BRUG AF WEBSTEDET OG/ELLER TJENESTERNE.

  6. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET OG ALLE LINKEDE WEBSTEDER. DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD FRUUGO FOR UTILFREDSHED MED WEBSTEDET ELLER NOGET INDHOLD ER AT STOPPE MED AT BRUGE WEBSTEDET ELLER SÅDANT INDHOLD.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder for eventuelle skader, ansvar eller personskader forårsaget af manglende opfyldelse, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus, kommunikationslinjefejl, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang , ændring eller brug, uanset om det er for kontraktbrud, skadevoldende handling, uagtsomhed eller enhver anden årsag til handling.

Fruugo forbeholder sig ret til at gøre noget af følgende, når som helst, uden varsel: (1) at ændre, suspendere eller afslutte driften af eller adgangen til Tjenesten, eller en del af Tjenesten, uanset årsag; (2) at modificere eller ændre Tjenesten, eller en del af Tjenesten, og alle gældende politikker eller vilkår; og (3) at afbryde driften af Tjenesten, eller en del af Tjenesten, som nødvendigt for at udføre rutinemæssig eller ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, fejlretning eller andre ændringer.

15. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Du accepterer at give Fruugo en rimelig mulighed for at samarbejde med dig om at løse enhver sag, som vi potentielt kan være ansvarlige for, før du pådrager dig omkostninger ved selv at løse hændelsen.

UNDTAGEN HVOR DET ER FORBUDT VED LOV, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT, AT FRUUGO IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SKADER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SELV HVIS VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM FØLGE AF: (I) BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTEN ELLER ETHVERT PRODUKT, DER VISES I TJENESTEN; (II) OMKOSTNINGERNE VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF PRODUKTER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER OPNÅET, ELLER MEDDELELSER MODTAGET ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA TJENESTEN; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (IV) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA ENHVER TREDJEPART PÅ TJENESTEN; ELLER (V) ETHVERT ANDET SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TJENESTEN ELLER PRODUKTER, DER VISES ELLER SÆLGES GENNEM TJENESTEN.

VORES FULDE ANSVAR OG DIT ENESTE RETSMIDDEL MÅ IKKE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET RELEVANTE PRODUKT ELLER DE RELEVANTE TJENESTER.

DU ACCEPTERER, AT UANSET ENHVER VEDTÆGT ELLER LOV OM DET MODSATTE, SKAL ETHVERT KRAV ELLER ÅRSAG TIL HANDLING, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL BRUG AF TJENESTEN, PRODUKTER, DER VISES I ELLER SÆLGES GENNEM TJENESTEN ELLER BRUGSBETINGELSERNE, INDGIVES INDEN FOR ÉT (1) ÅR EFTER, AT ET SÅDANT KRAV ELLER ÅRSAG TIL HANDLING OPSTOD, FOR AT VÆRE GYLDIGT.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, SOM FRUUGO LIDER PÅ GRUND AF DIN UKORREKTE BRUG AF TJENESTEN ELLER ENHVER OVERTRÆDELSE

AF DISSE VILKÅR, FORUDSAT AT TABET ELLER SKADEN VAR RIMELIGT FORUDSIGELIG, OG FRUUGO HAR OVERHOLDT SIN FORPLIGTELSE TIL AT BEGRÆNSE EVENTUELLE TAB.

16. UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR VISSE SKADER. DERFOR GÆLDER NOGLE AF DE OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER I AFSNIT 13 OG 14 MULIGVIS IKKE FOR DIG.

INTET I DENNE AFTALE SKAL PÅVIRKE FORBRUGERNES LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.

17. BRUD PÅ KONTRAKTEN OG OPSIGELSE

Fruugo kan videregive alle oplysninger, vi har om dig (herunder din identitet), hvis vi vurderer, at en sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en undersøgelse eller klage vedrørende din brug af Tjenesten, eller for at identificere, kontakte eller anlægge sag mod nogen, der kan forårsage skade på eller indblanding i (enten forsætligt eller uforsætligt) Fruugos rettigheder eller ejendom, eller rettigheder eller ejendom for besøgende på eller brugere af Tjenesten, herunder Fruugos kunder. Fruugo forbeholder sig til enhver tid ret til at videregive oplysninger, som Fruugo finder nødvendige for at overholde gældende love, regler, juridiske processer eller anmodninger fra myndighederne. Fruugo kan også videregive dine oplysninger, når det fastslås, at gældende lovgivning kræver eller tillader en sådan videregivelse, herunder udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Du accepterer, at Fruugo efter eget skøn og uden forudgående varsel kan opsige din adgang til Tjenesten og/eller blokere din fremtidige adgang til Tjenesten, hvis vi vurderer, at du har overtrådt disse Brugsbetingelser eller andre Yderligere vilkår, Politikker eller retningslinjer, som kan være forbundet med din brug af Tjenesten. Du accepterer også, at enhver overtrædelse fra din side af disse Brugsbetingelser vil udgøre en ulovlig og illoyal forretningspraksis og vil forårsage uoprettelig skade for Fruugo, for hvilken økonomisk erstatning ville være utilstrækkelig, og du giver dit samtykke til, at Fruugo kan opnå ethvert påbud eller retfærdig lindring, som Fruugo anser for nødvendig eller passende under sådanne omstændigheder. Disse retsmidler er i tillæg til alle andre retsmidler, som Fruugo måtte have i henhold til lov eller billighed.

Du accepterer, at Fruugo efter eget skøn og uden forudgående varsel kan opsige din adgang til Tjenesten af en årsag, som omfatter (men ikke er begrænset til) (1) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, (2) en anmodning fra dig (selvinitierede kontosletninger), (3) afbrydelse eller væsentlig ændring af Tjenesten eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller gennem Tjenesten, eller (4) uventede tekniske spørgsmål eller problemer.

Hvis Fruugo anlægger sag mod dig som følge af din overtrædelse af disse Brugsbetingelser, vil Fruugo være berettiget til at inddrive alle rimelige advokatsalærer og omkostninger ved en sådan sag fra dig, og du accepterer at betale dem, i tillæg til enhver anden lettelse, som Fruugo måtte få tildelt. Du accepterer, at Fruugo ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ophør af din adgang til Tjenesten som følge af overtrædelse af disse Brugsbetingelser.

Du accepterer, at enhver opsigelse af din adgang til Tjenesten i henhold til enhver bestemmelse i disse Brugsbetingelser kan ske uden forudgående varsel, og anerkender og accepterer, at Fruugo straks kan deaktivere eller slette din konto.

Enhver konto, der ikke har været brugt i en vis periode, kan blive lukket, og alt indhold deri kan blive slettet permanent i overensstemmelse med Fruugos retningslinjer og politikker. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar for sletning eller manglende lagring af indhold, der vedligeholdes eller transmitteres af Tjenesten.

18. KRAV OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Fruugo respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og har en procedure for mærkning og fjernelse. Hvis du tror, at dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket på Tjenesten, bedes du rapportere problemet til legal @fruugo.com med alle den nødvendige understøttende documentation i overensstemmelse med Politikken for juridiske klager fra tredjeparter.

19. KAMPAGNEKODER

Fruugo kan udstede kampagnekoder, der gør det muligt for forbrugere at opnå fordele såsom rabatter på de ordrer, de afgiver ved hjælp af Tjenesten. Disse koder kan ikke overdrages, så de må kun bruges af den person, de er udstedt til, og må kun bruges i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser for brug. Hvis du bruger en kampagnekode til at gøre krav på en kampagnefordel, skal du først kontrollere, at den er udstedt til dig, og at du er berettiget til at bruge den. Ved at bruge den til at gøre krav på en kampagnefordel bekræfter du, at (i) du er berettiget til at bruge koden; (ii) du opfylder alle de betingelser, der gælder for brugen af den og (ii) du accepterer de vilkår og betingelser, der er forbundet med kampagnen. Hvis Fruugo finder ud af, at du ikke er berettiget til at bruge kampagnen eller ikke opfylder vilkårene og betingelserne for dens brug, kan din ordre blive afvist, eller alternativt kan den blive behandlet af forhandleren, uden at kampagnefordelen bliver anvendt.

20. ANMELDELSER

Fruugo viser ikke forbrugeranmeldelser af Produkter på sin Tjeneste. Fruugo indsamler dog Trust Pilot-anmeldelser for at give brugerne mulighed for at udtale sig om deres oplevelse. Brugere indgiver ikke anmeldelse om individuelle Produkter, men indgiver i stedet anmeldelser om deres oplevelse af Tjenesten.

Fruugo accepterer kun anmeldelser med et tilknyttet ordrenummer for at verificere, at alle anmeldelser er baseret på en ægte oplevelse. Hvis der er indsendt en anmeldelse uden et ordrenummer, vil Fruugo sende en anmodning om yderligere oplysninger. Hvis denne anmodning ikke efterkommes, vil vi fjerne anmeldelsen, da vi ikke kan bekræfte, om den kommer fra en verificeret køber.

21. SÅDAN RANGERES FRUUGOS ONLINE SØGERESULTATER

Resultaterne fra søgninger udført på Tjenesten rangeres ved hjælp af følgende faktorer: relevans (for søgeforespørgslen), historiske salgs- og servicepræstationer for de relevante forhandler og den provision, som Fruugo kan tjene fra en forhandler, når en vare købes. Hvis søgeresultater eller indholdet af produktkarruseller eller andet salgsfremmende indhold på Tjenesten primært er påvirket af betalinger foretaget af detailhandlere (sponsoreret indhold), vil dette blive angivet sammen med indholdet eller resultaterne.

22. OVERTRÆDELSER

Rapporter venligst eventuelle overtrædelser af Brugsbetingelserne til Fruugo kundeservice.

23. BEMÆRK

Meddelelser til dig kan ske enten via e-mail eller almindelig post. Tjenesten kan også give dig meddelelser om ændringer i Brugerbetingelserne eller andre forhold ved at vise meddelelser eller links til meddelelser til dig generelt på Tjenesten.

24. ANNULLERING

I de fleste tilfælde er det ikke muligt at annullere en ordre, efter at den er afgivet, da forhandlerne påbegynder opfyldelsesprocessen med det samme for de fleste ordrer.

Hvis det er muligt at annullere din ordre, vil forhandleren informere dig om, at de har været i stand til at gøre dette. Hvis de ikke er i stand til at annullere den, for eksempel hvis din ordre allerede er afsendt, skal du vente på leveringen og returnere varerne i overensstemmelse med vores returpolitik.

I henhold til gældende lovgivning har forbrugere i EU, EØS og Storbritannien ret til at fortryde eller annullere visse køb og få pengene tilbage. Fortrydelsesretten giver forbrugere i EU/EØS/UK mulighed for at fortryde deres køb af fysiske varer inden for 14 dage fra modtagelsen af leveringen og returnere deres køb mod at få pengene tilbage.

Separat, og uden at begrænse EU/EØS/UK's fortrydelsesret, tilbyder Fruugo frivilligt en returperiode til alle kunder i hele verden. Se venligst vores politik om fortrydelsesret for detaljer om denne proces.

Du skal informere os om din beslutning om at annullere din ordre i henhold til vores side om returnering, tilbagebetaling og annullering. Vi anbefaler, at du sender din anmodning via vores interaktive hjælpecenter, da det er den hurtigste måde at anmode om en annullering på, men kunder i EU, EØS og Storbritannien kan, hvis de foretrækker det, udfylde, udskrive og sende nedenstående fortrydelsesformular (selvom det ikke er obligatorisk):

Udfyld venligst følgende afsnit under linjen, udskriv det, og send formularen til: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.


Til: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.

Jeg meddeler hermed, at jeg træder tilbage fra min kontrakt om salg af følgende varer:

Bestillingsnummer:

Bestilt den:

Dit navn:

Din adresse:

E-mailadressen for din Tjenestekonto:

Din underskrift:

Dato:

Du skal også returnere dit/dine Produkt(er) til den forhandler, hvor du købte varerne, for at vi kan behandle din refusion. Dette vil være en anden adresse end den ovenstående. Du kan gøre dette via vores interactive hjælpecenter.

Send IKKE dine produkter direkte til Fruugo ellers vil det forsinke din annullering og tilbagebetaling.


25. TVISTER OG GÆLDENDE JURISDIKTION

Købere og sælgere

Hvis du befinder dig i en tvist med en anden bruger af Tjenesten eller en tredjepart, opfordrer vi dig til at kontakte den anden part og forsøge at løse tvisten i mindelighed.

Eventuelle problemer med et produkt skal primært tages op direkte med den forhandler, der sælger produktet.

Købere og sælgere, der ikke er i stand til at løse en tvist i forbindelse med en transaktion på Tjenesten, kan samarbejde med Fruugos kundeservice for at finde en løsning. Efter Fruugos eget og absolutte skøn kan Fruugo forsøge at hjælpe dig med at løse tvister i god tro, men vi vil ikke dømme eller afgøre juridiske spørgsmål eller krav. Fruugo har ingen forpligtelse til at løse eller hjælpe med at løse eventuelle tvister.

Du accepterer at frigøre Fruugo fra alle krav, fordringer og skader, der opstår som følge af tvister med andre brugere eller tredjeparter.

Købere og Fruugo

Hvis der opstår en tvist mellem dig og Fruugo, opfordrer vi dig til at kontakte vores kundeservice via vores hjælpecenter for at søge en løsning.

Denne Aftale skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales. For enhver tvist i forbindelse med denne Aftale accepterer du at underkaste dig de engelske domstoles enekompetence. Du eller Fruugo kan henvise kvalificerede tvister til mægling hos Centre for Effective Dispute Resolution, https://www.cedr.com , eller, hvis du bor i EU, til bilæggelse via Europa-Kommissionens onlineplatform til tvistbilæggelse, som du kan tilgå her https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. GENEREL INFORMATION

Fruugo er ikke ansvarlig over for dig, hverken kontraktmæssigt, erstatningsmæssigt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, for tilfældige, særlige, indirekte eller følgeskader, tab af fortjeneste (direkte eller indirekte), tab af salg, tab af goodwill eller omdømme, tab af forretning, krav fra tredjeparter og rent økonomisk tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med udførelse eller manglende udførelse af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, herunder sådanne skader, som med rimelighed kunne forudses på den dato, hvor du bestiller varerne ved hjælp af Tjenesten.

Intet i disse Brugsbetingelser skal udelukke eller begrænse vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed.

En person, der ikke er part i disse Brugsbetingelser, har ikke ret til at håndhæve nogen vilkår i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Hvis en bestemmelse i disse Brugsbetingelser af en domstol findes at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal ugyldigheden eller manglende håndhævelse af en sådan bestemmelse ikke påvirke de øvrige bestemmelser i disse Brugsbetingelser. Hvis Fruugo undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller en bestemmelse i Brugsbetingelserne, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Fruugo kan tildele eller overføre enhver af vores rettigheder eller udlicitere enhver af vores forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser til enhver tredjepart. Fruugo har ret til at overdrage eller overføre nogen eller alle vores rettigheder og forpligtelser (uden dit forudgående samtykke) til nogen af vores tilknyttede virksomheder. Du accepterer, at din Fruugo-konto er personlig og ikke kan overdrages. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder eller udlicitere nogen af dine forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser uden Fruugos udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Disse Brugsbetingelser regulerer hele forholdet mellem dig og Fruugo og vil forblive i kraft, så længe vores forhold varer. Intet i denne Aftale er beregnet til eller skal fortolkes som oprettelse af et partnerskab, joint venture eller agenturforhold, ansættelses- eller franchiseforhold mellem dig og Fruugo.

Denne Aftale (herunder den praksis og de politikker, der henvises til heri) udgør hele aftalen mellem dig og Fruugo og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne med hensyn til emnet for denne Aftale.

Din brug af Tjenesten kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger tilknyttede tjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Afsnitsoverskrifterne i disse Brugsbetingelser er kun for nemheds skyld.

Disse Brugsbetingelser vil forblive i kraft, selv efter at din adgang til Tjenesten er afsluttet, eller din brug af Tjenesten er ophørt.