Fruugos brugsbetingelser

 1. ACCEPT AF BETINGELSER

  Velkommen til Fruugos elektroniske shoppingwebsted, som udbydes af Fruugo.com Ltd. ("vi" eller "os"). Disse brugsbetingelser gælder din brug af indholdet, softwaren og de serviceydelser, der tilbydes gennem Fruugo.

  Disse brugsbetingelser gælder din brug af serviceydelserne og indholdet, vi tilbyder gennem Fruugo. Ved at bruge Fruugo accepterer og erklærer du dig indforstået med at være bundet af brugsbetingelserne. Hvis du ikke er enig i brugsbetingelserne eller eventuelle ændringer dertil, bør du stoppe med at bruge Fruugo.

  Vi opdaterer muligvis brugsbetingelserne fra tid til anden med eller uden varsel. Du bør periodisk se brugsbetingelserne igennem for ændringer på siden Brugsbetingelser.

  Medmindre det er udtrykkeligt angivet andetsteds, er enhver ny funktion eller forbedring eller udgivelse af nye egenskaber til servicen underlagt brugsbetingelserne. Din brug af en bestemt Fruugo-service kan også være underlagt retningslinjer og politikker, der gælder en sådan service, som Fruugo måtte poste og ændre fra tid til anden. Alle sådanne retningslinjer og politikker er indarbejdet ved henvisning i brugsbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem brugsbetingelserne og eventuelle retningslinjer eller politikker, har brugsbetingelserne forrang.

 2. DINE REGISTRERINGSFORPLIGTELSER

  Når du bruger servicen, indvilliger du i at: (a) opgive sande, nøjagtige, aktuelle og komplette informationer om dig selv, som der anmodes om på servicens registreringsformular ("registreringsdata"), og (b) sørge for at holde registreringsdataene opdaterede, så de altid er sande, nøjagtige og komplette.

  Du skal være mindst seksten (16) år gammel. Hvis du ikke er myndig i dit bopælsland, skal du bede en af dine forældre eller din værge om at udfylde registreringsformularen på dine vegne.

  Hvis du opgiver oplysninger, der er usande, unøjagtige eller ukomplette, eller vi har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige eller ukomplette, har vi ret til at suspendere eller bringe din konto til ophør og afvise eventuel fremtidig brug af servicen (eller enhver del deraf)).

 3. FRUUGO-KONTO, ADGANGSKODE OG SIKKERHED

  Du modtager en adgangskode og kontoangivelse, når du har fuldført servicens registreringsproces. Du er ansvarlig for at holde adgangskoden og kontoen fortrolig og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår i forbindelse med din adgangskode eller konto. Du indvilliger i straks at underrette os om eventuel uautoriseret brug af din adgangskode eller konto og om ethvert andet brud på sikkerheden. Vi kan ikke og vil ikke stå til ansvar for eventuelt tab eller skade, der opstår på grund af din manglende evne til at overholde denne paragraf.

 4. INDHOLD

  Du anerkender, at ansvaret for alle informationer, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, beskeder og andre materialer i Fruugo ("Indhold") ene og alene ligger hos den person, som sådant indhold kommer fra. Du har hele ansvaret for alt indhold, som du overfører til, poster i eller sender via servicen. Vi styrer ikke indholdet og garanterer ikke nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten heraf. Du anerkender, at du ved at bruge servicen kan blive eksponeret for indhold, der er ukorrekt eller stødende. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for noget indhold, inklusive, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold, eller for noget tab eller nogen skade, der måtte opstå som følge af brugen af indholdet.

  Du indvilliger i ikke at bruge servicen til at:

  1. overføre, poste eller på anden vis sende noget indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, bagvaskende, krænker andres privatliv, er racistisk eller på anden vis stødende;
  2. skade mindreårige på nogen måde;
  3. udgive dig for at være en anden person eller enhed, eller falsk erklære eller på anden vis fordreje din tilknytning til en person eller enhed;
  4. forfalske eller manipulere nogen identifikatorer med henblik på at skjule oprindelsen af indhold, der er postet i servicen;
  5. overføre, poste eller på anden vis sende noget indhold, som du ikke har ret til at sende i henhold til nogen lov eller i henhold til kontraktmæssige eller betroede forhold (såsom varemærkebeskyttede og fortrolige informationer);
  6. overføre, poste eller på anden vis sende noget indhold, der krænker patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden varemærkebeskyttet rettighed tilhørende en anden part;
  7. overføre, poste eller på anden vis sende uopfordrede eller uautoriserede reklamer, salgsfremmende materialer, "uønsket post", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller nogen anden form for opfordring undtagen inden for de områder, der er beregnet til et sådant formål;
  8. overføre, poste eller på anden vis sende materiale, der indeholder softwarevira eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, beskadige, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computer, software eller hardware eller telekommunikationsudstyr;
  9. forstyrre eller afbryde servicen eller servere eller netværk forbundet med servicen eller på anden måde agere på en måde, der negativt påvirker andre brugeres evne til at bruge servicen;
  10. bryde gældende lov eller bestemmelser; eller
  11. indsamle, behandle, kombinere eller lagre personlige data om andre brugere eller "forfølge" eller chikanere nogen.

  Du anerkender, at vi ikke har nogen forpligtelse til at overvåge noget indhold. Vi har ret til (men er ikke forpligtede til) helt efter vores eget skøn at afvise, flytte eller fjerne ethvert indhold, der er tilgængeligt via servicen, der måtte overtræde brugsbetingelserne, eller som på anden vis er stødende. Du accepterer, at du skal evaluere og bære alle risici forbundet med brugen af ethvert indhold inklusive enhver tillid til indholdets nøjagtighed, fuldkommenhed eller egnethed.

 5. POSTNING AF INDHOLD I FRUUGO

  Hvad angår indhold, som du vælger at poste i servicen, giver du os en bestandig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at offentliggøre, reproducere og ændre sådant indhold udelukkende med det formål at fremme salget af produkter i servicen.

  Du anerkender, at du er eneansvarlig for personlige data eller informationer, som du vælger at afsløre og gøre offentligt tilgængelige gennem servicen, og at vi under ingen omstændigheder på nogen måde vil være ansvarlige for afsløringen og den offentlige tilgængelighed af sådanne personlige data eller informationer.

  Du anerkender, at indhold inklusive personlige data eller informationer, som du har postet til servicen, muligvis forbliver offentligt tilgængelige i ubegrænset tid.

 6. FRUUGOS POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

  Registreringsdata og visse andre informationer om dig er underlagt Fruugos politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se vores fulde politik til beskyttelse af personlige oplysninger på siden Politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

  Du accepterer, at vi kan få adgang til, bevare og afsløre dine kontoinformationer og dit indhold: (a) til vores tilknyttede selskaber verden over med henblik på at levere indholdet til dig og andre på effektiv vis; (b) med henblik på korrekt administration af din konto i overensstemmelse med vores standarddriftsprocedurer; og (c) hvis det kræves, at vi gør det i henhold til loven, eller vi i god tro mener, at sådan adgang, bevarelse eller afsløring på rimelig vis er nødvendigt for at: (i) overholde retslige skridt; (ii) håndhæve brugsbetingelserne; (iii) svare på påstande om, at indhold er i strid med tredjeparters rettigheder; (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice; eller (v) beskytte servicens, dens brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi optager muligvis opkald til kundeservice og indsamler andre informationer, der vedrører interaktionen mellem dig og Fruugo og mellem dig og den forhandler, vi repræsenterer.

 7. PRODUKTER OG LEVERING

  Produkter vises og sælges hos Fruugo af uafhængige forhandlere. Vi agerer som agent for forhandlerne ved salget af deres produkter. I henhold til europæiske forbrugerbeskyttelseslove kan du, hvis du er en forbruger, også anse os for at være sælger af produktet. Vi gør vores bedste for at sikre, at de produkter, du køber hos Fruugo, er af god kvalitet, overholder kravene i alle relevante regler og bestemmelser og i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, der vises hos Fruugo. Vi overvåger vores forhandleres leveringsprocesser og vores kunders feedback til produkter, der er solgt hos Fruugo, men vi har ingen direkte kontrol over de enkelte produkter eller leveringer af produkter, der er solgt hos Fruugo.

  Vi modtager dine betalinger på vegne af forhandleren, og vi påtager os også på vegne af forhandleren at refundere dig eventuelle beløb, du måtte være berettiget til.

  Der gives yderligere oplysninger i de relevante kapitler i Fruugo Hjælp. Sådanne instruktioner kan ændres fra tid til anden med eller uden varsel. Du er indforstået med og accepterer, at sådanne instruktioner vil udgøre en integreret del af disse brugsbetingelser.

  Garantibetingelser er produktspecifikke og gives derfor sammen med det relevante produkt eller af den relevante forhandler.

 8. OVERHOLDELSE AF LOKALE LOVE OG REGLER

  Du accepterer at overholde alle lokale love og regler vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold samt alle gældende love vedrørende overførslen af tekniske data, der eksporteres fra det land, hvor du er bosat.

 9. INTET VIDERESALG AF SERVICE

  Du accepterer, at du ikke må reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge nogen del af servicen eller brug af servicen.

 10. ÆNDRINGER AF SERVICE

  Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller afbryde servicen (eller en del deraf) midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspendering eller afbrydelse af servicen.

 11. LINKS

  Servicen eller tredjeparter kan linke til andre internetsider eller -ressourcer. Idet vi ikke har nogen kontrol over sådanne websteder, anerkender og accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og at vi ikke støtter og ikke er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for nogen materialer eller servicer på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer yderligere, at vi ikke vil være ansvarlige eller erstatningsansvarlige, direkte eller indirekte, for skade eller tab, der forårsages eller siges at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådanne materialer eller servicer, der er tilgængelige via sådanne websteder eller ressourcer.

 12. VAREMÆRKEBESKYTTEDE RETTIGHEDER

  Du anerkender og accepterer, at servicen indeholder varemærkebeskyttede og fortrolige informationer, der er beskyttet af gældende love om beskyttelse af intellektuel ejendomsret og andre love. Du anerkender og accepterer yderligere, at indhold, som du præsenteres for via servicen, er beskyttet af copyright, varemærker, servicemærker, patenter eller andre varemærkebeskyttede rettigheder og love. Medmindre det udtrykkeligt autoriseres af os eller annoncører, accepterer du, at du ikke må ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe delvise eller hele afledte værker baseret på servicen eller indholdet.

  Du accepterer, at du ikke må oprette adgang til eller forsøge at få adgang til servicen på anden vis end via det interface, som vi udbyder med henblik på at få adgang til servicen.

 13. SKADESLØSHOLDELSE

  Du accepterer at holde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, funktionærer, agenter og andre partnere, forhandlere og medarbejdere skadesløse over for ethvert krav eller forlangende inklusive rimelige advokatsalærer, som fremsættes af en tredjepart på grund af eller som følge af indhold, som du indsender, poster til eller sender via servicen, din brug af eller forbindelse til servicen, din overtrædelse af brugsbetingelserne eller din overtrædelse af en andens rettigheder.

 14. ANSVARSFRASKRIVELSER

  DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

  1. DIN BRUG AF SERVICEN HELT ER PÅ EGEN RISIKO. SERVICEN TILBYDES SOM "FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIG". I DET BREDESTE OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR AF ENHVER SLAGS, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER UNDERFORSTÅET BETINGELSE FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL.
  2. VI GARANTERER ELLER ERKLÆRER IKKE, AT (i) SERVICEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV, (ii) SERVICEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FRI FOR FEJL, (iii) RESULTATERNE, DER MÅTTE OPNÅS GENNEM BRUGEN AF SERVICEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE (iv) OG AT KVALITETEN AF PRODUKTER, SERVICEYDELSER, INFORMATIONER ELLER ANDRE MATERIALER, DU HAR KØBT ELLER OPNÅET VIA SERVICEN, VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER.
  3. HVIS DU DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKAFFER DIG NOGET INDHOLD VIA BRUGEN AF SERVICEN, SKER DET EFTER EGET SKØN OG FOR EGEN RISIKO, OG DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUEL SKADE SOM FØLGE AF AT DOWNLOADE SÅDANT INDHOLD.
  4. INGEN RÅD ELLER INFORMATIONER, DET VÆRE SIG MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU OPNÅR GENNEM OS ELLER VIA ELLER FRA SERVICEN, VIL UDGØRE EN GARANTI ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I BRUGSBETINGELSERNE.
 15. BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

  DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADESERSTATNING, DET VÆRE SIG DIREKTE ELLER INDIREKTE INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADESERSTATNING FOR TAB AF OVERSKUD, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SELV HVIS VI ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADESERSTATNING, DER FØLGER AF: (I) BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SERVICEN ELLER PRODUKT, DER ER VIST I SERVICEN; (II) OMKOSTNINGEN VED AT FREMSKAFFE ERSTATNINGSPRODUKTER OG -SERVICEYDELSER SOM FØLGE AF PRODUKTER, DATA, INFORMATIONER ELLER SERVICEYDELSER, DER ER KØBT ELLER OPNÅET ELLER MODTAGNE MEDDELELSER ELLER TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VIA ELLER FRA SERVICEN; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (IV) TREDJEPARTERS ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD I FORBINDELSE MED SERVICEN ELLER (V) ALLE ANDRE FORHOLD, DER VEDRØRER SERVICEN ELLER PRODUKTER, DER VISES ELLER SÆLGES VIA SERVICEN.

  HELE VORES ERSTATNINGSANSVAR OG DIN EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING VIL IKKE OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR DET RELEVANTE PRODUKT OG SERVICEYDELSER.

  DU ACCEPTERER, AT – UANSET NOGEN VEDTÆGT ELLER LOV, DER SIGER DET MODSATTE – FOR AT ET KRAV ELLER SØGSMÅLSGRUND, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SERVICEN, ETHVERT PRODUKT, DER ER VIST ELLER SOLGT VIA SERVICEN, ELLER BRUGSBETINGELSERNE, KAN BETRAGTES SOM GYLDIGT, SKAL DET INDGIVES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, ET SÅDANT KRAV ELLER SØGMÅLSGRUND OPSTOD.

 16. UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER

  NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR VISSE SKADER. FØLGELIG GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER AF PARAGRAF 14 OG 15 MULIGVIS IKKE FOR DIG.

  INTET I BRUGSBETINGELSERNE PÅVIRKER DINE LOVFÆSTEDE FORBRUGERRETTIGHEDER.

 17. OPHØR

  Du accepterer, at vi efter eget skøn kan bringe din adgangskode, konto (eller enhver del deraf) eller brug af servicen til ophør og fjerne og bortskaffe ethvert indhold i servicen, af enhver grund, inklusive, men ikke begrænset til, manglende brug, eller hvis vi mener, at du har overtrådt eller ikke har handlet i overensstemmelse med brugsbetingelsernes ordlyd eller ånd. Du accepterer, at ethvert ophør af din adgang til servicen i henhold til enhver bestemmelse i disse brugsbetingelser kan effektiviseres uden forudgående varsel, og du anerkender og accepterer, at vi øjeblikkeligt kan deaktivere eller slette din konto.

  Enhver konto, der ikke er blevet brugt i en bestemt tidsperiode, kan bringes til ophør, og alt indhold deri slettes permanent i overensstemmelse med Fruugos retningslinjer og politikker. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar eller erstatningsansvar vedrørende sletningen eller manglende evne til at lagre indhold, der bevares eller transmitteres af servicen. Du accepterer yderligere, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjepart for ethvert ophør af din adgang til servicen.

 18. VARSEL

  Du modtager varsler via e-mail eller almindelig post. Servicen kan også varsle ændringer af brugsbetingelserne eller andre forhold ved at vise dig varsler eller links til varsler generelt i servicen.

 19. VAREMÆRKEINFORMATIONER

  Fruugo-logoet og Fruugo-varemærker og -servicemærker samt andre Fruugo-logoer og produkt- og servicenavne er varemærker tilhørende Fruugo Ltd. ("Fruugo-mærker"). Du accepterer, at du på ingen måde må fremvise eller bruge Fruugo-mærkerne uden vores forudgående tilsagn.

 20. COPYRIGHT OG COPYRIGHTAGENTER

  Vi respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi forventer, at vores brugere gør det samme. Hvis du mener, at nogle af dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket i forbindelse med servicen, skal du indberette problemet til Fruugo kundeservice.

 21. GENERELLE INFORMATIONER

  Disse brugsbetingelser (inklusive den praksis og de politikker, der henvises til heri) udgør hele aftalen mellem dig og os. De dikterer din brug af servicen og overflødiggør enhver forudgående aftale mellem dig og os. Din brug af servicen kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger tilknyttede serviceydelser, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Finsk lov regulerer brugsbetingelserne og forholdet mellem dig og os. Du accepterer at underkaste dig de finske domstoles eksklusive jurisdiktion. Enhver manglende evne fra vores side til at udøve eller gennemtvinge en rettighed eller bestemmelse i brugsbetingelserne vil ikke udgøre et afkald på sådan ret eller bestemmelse. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i brugsbetingelserne er ugyldig, accepterer du ikke desto mindre, at domstolen skal stræbe efter at lade parternes hensigter være gyldige som afspejlet i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i brugsbetingelserne vil stadig være fuldt gældende.

  Hverken du eller vi må tildele eller overføre nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til brugsbetingelserne uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden part, bortset fra, at vi har ret til at tildele eller overføre enhver eller alle dine rettigheder og forpligtelser (uden dit forudgående samtykke) til ethvert af vores tilknyttede selskaber. Du accepterer, at din Fruugo-konto er personlig og ikke kan overdrages. Paragrafoverskrifterne i disse brugsbetingelser er kun af praktiske årsager.

 22. OVERTRÆDELSER

  Rapporter enhver overtrædelse af brugsbetingelserne til Fruugo kundeservice.