Fruugos politik til beskyttelse af personlige oplysninger

POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, PRINCIPPER FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA
Beskrivelse af filen med personlige data: kunderegisteret for Fruugo-produkter og -serviceydelser.

 1. FORMÅLET MED FILEN MED PERSONLIGE DATA OG GENEREL BESKRIVELSE AF FRUUGOS PRINCIPPER FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

  Grundlaget for behandling af personlige data er samtykke fra dataemnet, kundeforhold eller anden relevant forbindelse mellem dataemnet og Fruugos virksomhed.

  Fruugo respekterer sine kunders privatliv og er forpligtet til at overholde gældende databeskyttelseslove og andre love. I hele denne politik betyder begrebet "personlige data" informationer vedrørende en identificeret eller identificerbar enkeltperson, der er en fysisk person. "Fruugo" henviser til Fruugo Ltd. og dets datterselskaber.

  Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger er også beskrivelsen af filen med personlige data for Fruugos produkter og serviceydelser, som beskriver behandlingen af personlige data, der indsamles i forbindelse med Fruugos produkter og serviceydelser.

  Derudover kan yderligere oplysninger om de personlige data eller andre data, der indsamles i forbindelse med den pågældende serviceydelse og om deres behandling, gives i forbindelse med visse Fruugo-serviceydelser. Hvis det er i modstrid med denne politik, vil sådanne yderligere oplysninger have forrang for politikken.

  Ved at bruge dette websted giver du udtryk for, at du accepterer, at dine personlige data behandles på den måde, der angives i denne politik. Hvis du ikke er enig i behandlingen af dine personlige data i overensstemmelse med denne politik, bedes du undlade at bruge Fruugos websted eller serviceydelser.

 2. DATA INDEHOLDT I FILEN MED PERSONLIGE DATA

  Dine personlige data indsamles, når du registrerer dig som bruger af Fruugos serviceydelser i forbindelse med salget af produkter og serviceydelser og med brugen af serviceydelser samt i forbindelse med salgsfremmende kampagner og salgskampagner, der vedrører Fruugos produkter og serviceydelser.

  De personlige data, som vi indsamler, omfatter blandt andet data, der hører til i følgende kategorier:

  • Tekniske data. Selvom det generelt er muligt at gå på opdagelse på Fruugos websted uden behov for registrering eller identifikation, sender din browser visse informationer til Fruugo, f.eks. din IP-adresse, dato og tidspunkt for gennemsynet, det websted du var inde på, før du kom til Fruugo, de sider du går ind på, de links du bruger og det indhold du kigger på. Andre tekniske data, der indsamles, kan også oprettes i forbindelse med brugen af Fruugos produkter og serviceydelser. For eksempel kan dit telefonnummer, datoen og tidspunktet for brug af serviceydelsen og andre data, der beskriver din brug af serviceydelsen, overføres til Fruugo som del af normale datakommunikationer. Fruugo bruger cookies på sine websteder. Du finder flere informationer om brugen af cookies i afsnittet Brugeridentifikation og brug af cookies.

  • Informationer, der indsendes af kunden. Fruugo kan indsamle følgende data i forbindelse med sine produkter og serviceydelser: kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Vi kan også indsamle andre kontaktoplysninger, der er nødvendige for at levere produkter og serviceydelser, kundemeddelelser og brugeridentifikation.
   Derudover indsamler vi muligvis demografiske informationer som alder, køn, sprog og opholdssted samt informationer angående dine præferencer, ønsker og samtykker, som vi skal bruge for eksempel med henblik på at udvikle og målrette vores produkter og serviceydelser.
   I forbindelse med visse af vores serviceydelser indsamler vi muligvis også informationer vedrørende andre personer, for eksempel når du ønsker, at vi leverer produkterne, du har købt, til en anden modtager.

  • Informationer vedrørende kunde- og kontraktforhold. Vi indsamler informationer vedrørende forhold, der vedrører kunde- og kontraktforhold såsom de produkter og serviceydelser, du bestiller og/eller bruger, kontrakter, kontaktpersoner og kundeklager samt informationer vedrørende tilvejebringelsen og brugen af garanti og andre serviceydelser. Vi indsamler også informationer vedrørende betalingen og faktureringen af produkter og serviceydelser, såsom faktureringsadresse og kreditkortinformationer samt informationer vedrørende valideringen af kreditinformationer og andre tilsvarende finansielle informationer. Vi optager muligvis også opkald til kundeservice og indsamler andre informationer vedrørende interaktionen mellem dig og Fruugo og mellem dig og den forhandler, vi repræsenterer.

 3. FORMÅLET MED FILEN MED PERSONLIGE DATA

  Vi bruger dine personlige data til følgende formål:

  • Tilvejebringelse af produkter og serviceydelser. Vi bruger muligvis dine personlige data til at administrere dine ordrer, til at håndhæve kontrakter og andre tilsvarende forpligtelser og til at svare på dine anmodninger og forespørgsler. Personlige data kan også bruges til at identificere brugere, til at tilvejebringe produkter og serviceydelser, til at sikre informationssikkerhed og til at forhindre og undersøge misbrug inden for gældende lovgivnings begrænsninger. Dine personlige oplysninger afsløres ikke for tredjeparter med henblik på markedsføring uden dit samtykke.

  • Udvikling af produkter og serviceydelser. Dine personlige data bruges muligvis i udviklingen af Fruugos produkter og serviceydelser. Vi bruger primært statistiske og andre tilsvarende informationer, der ikke kan bruges til at identificere enkelte brugere. Dine personlige data kan også bruges til at målrette vores produkter og serviceydelser, så vi for eksempel kan vise dig tilpasset indhold. Vi kan kompilere statistik, der er nødvendig for udviklingen af produkter og serviceydelser og samle informationer, der er indsamlet i forbindelse med forskellige produkter og serviceydelser, for så vidt dataene blev indsamlet til samme formål.

  • Kundemeddelelser og marketing. Dine personlige data vil muligvis, inden for lovens rammer, blive brugt til markedsføring af produkter og serviceydelser fra Fruugo og de forhandlere og partnere, som repræsenteres af Fruugo, til direkte markedsføring, til markedsføringsresearch og til kundemeddelelser, for eksempel for at informere dig om vores produkter og forhold vedrørende vores serviceydelser. Vi gennemfører muligvis også meningsmålinger vedrørende kundetilfredshed.

 4. DELING AF DATA

  Fruugo vil ikke sælge, lease eller på anden vis videregive dine personlige data undtagen i følgende tilfælde:

  • Samtykke. Vi kan videregive dine personlige data, såfremt du har givet dit samtykke. Nogle af vores serviceydelser kan være af en sådan art, at de offentliggør brugeres personlige data såsom samfundsserviceydelser og serviceydelser, som brugere kan anvende til at offentliggøre deres eget indhold.

  • Underleverandører og forhandlere. Dine personlige data videregives muligvis til Fruugos underleverandører, såfremt de indgår i implementeringen af formålet med den serviceydelse, der er beskrevet i denne politik. Dine personlige data, der er nødvendige for levering af det produkt, du har købt (f.eks. navn, adresse og telefonnummer) videregives til forhandleren, der sælger produktet, og til den logistikserviceudbyder, der tager sig af transporten af produktet. Sådanne tredjeparter må ikke bruge dine personlige data til andre formål end tilvejebringelsen af den relevante serviceydelse, med henblik på hvilken dataene blev videregivet. Sådanne tredjeparter er forpligtet af os til at holde dine data fortrolige og sikre, at tilstrækkelige informationssikkerhedsforanstaltninger er på plads til beskyttelse af dine personlige data.

  • Internationale dataoverførsler. Dine personlige data kan overføres mellem forskellige lande. Når der bestilles produkter, der skal sendes fra lande uden for EU, overfører vi muligvis personlige data til lande, der har andre lovregler om databeskyttelse end de regler, der er fastsat ved loven i Storbritannien. I sådanne tilfælde træffer vi foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af personlige data som f.eks. med kontrakter om fortrolighed og databeskyttelse som foreskrevet i loven og ved at gøre de standardaftaler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, gældende.

  • Obligatoriske afsløringer. Dine personlige oplysninger afsløres muligvis over for myndigheder på baggrund af krav, der fremsættes i henhold til gældende lovgivning.

  • Fusioner og overtagelser Hvis Fruugo sælger sin virksomhed eller en del deraf, overføres de personlige data, der vedrører den pågældende virksomhed, til den nye ejer.

 5. BEHANDLING AF DATA, DER VEDRØRER MINDREÅRIGE

  Vi indsamler ikke personlige data om personer under 16 år. Da det kan være svært at bekræfte alderen på brugerne af serviceydelsen, kan informationer, der vedrører personer under 16 år, dog alligevel ende i vores databaser.

  Når der bestilles produkter, der skal sendes fra lande uden for EU, overfører vi muligvis personlige data til lande, der har andre lovregler om databeskyttelse end de regler, der er fastsat ved loven i Storbritannien.

 6. DATAKVALITET

  Vi træffer rimelige foranstaltninger for at sørge for, at de personlige data, vi behandler, er nøjagtige og opdaterede. Visse Fruugo-serviceydelser lader muligvis brugerne styre deres egne personlige data. Husk, at det er dit ansvar, at du ikke forsyner Fruugo med falske oplysninger.

 7. SIKKERHED

  Der er altid risici forbundet med at opgive personlige data, og ingen teknologi eller proces er 100 % sikker, men Fruugo træffer relevante tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data mod uautoriseret adgang, afsløring eller anden uautoriseret behandling ved at tage dataenes karakter, tekniske muligheder for databeskyttelse, relevante trusler samt databeskyttelsesomkostninger i betragtning.

  Sådanne foranstaltninger omfatter, hvor dette er relevant, brugen af firewalls, kryptering, sikre serverfaciliteter, implementering af behørige styresystemer og -processer for adgangsrettigheder, tilstrækkelige instruktioner for de personer, der er involveret i databehandling, omhyggelig udvælgelse af underleverandører samt brug af kontraktmæssige og andre relevante foranstaltninger. Vi bruger teknologi, der overholder relevante standarder for at sikre fortroligheden i vores transaktioner.

 8. BRUGERIDENTIFIKATION OG BRUG AF COOKIES

  Fruugo bruger muligvis cookies på sit websted. Cookies er små filer, der sendes til din computer fra vores websted og gør det muligt at indsamle visse informationer om din computer inklusive din IP-adresse, din computers styresystem, din browsertype samt adressen på det websted, hvorfra du kom til Fruugos websted. Brugen af cookies er beregnet til at give dig fordele som f.eks. at eliminere behovet for, at du hyppigt skal indtaste din adgangskode under en session, eller behovet for at genindtaste varer, du lægger i en indkøbsvogn, hvis dit indkøb af en eller anden årsag afbrydes. Cookies bruges også til analyse af webstedstrafik, så vi kan udvikle vores serviceydelser.

  Vi gør muligvis også brug af såkaldte "web beacons" i forbindelse med nogle websteder. Vi bruger ikke web beacons til at identificere enkelte brugere, men til at udvikle vores websteder. Web beacons er typisk grafiske billeder placeret på et websted, der kan bruges til at indsamle informationer om brugen af webstedet. Web beacons producerer typisk ikke andre informationer end de informationer, der sendes af brugerens browser til serviceudbyderen som del af brugen af serviceydelser. De gør det også muligt at analysere cookies. Hvis brugen af cookies ikke tillades, vil web beacons ikke kunne spore brugernes handlinger, men de vil stadig kunne indsamle informationer, som din browser producerer.

  Hvis du ikke vil modtage cookies, eller hvis du vil underrettes, før de placeres, skal du ændre dine browserindstillinger tilsvarende, såfremt browseren lader dig gøre det. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, vil du muligvis ikke kunne gøre brug af alle webstedets serviceydelser eller funktionaliteter. Nogle serviceudbydere, hvis indhold der linkes til eller fra Fruugos websted, bruger muligvis også cookies eller web beacons på deres websteder. Fruugo har ikke adgang til eller kontrol over sådanne cookies.

 9. DINE RETTIGHEDER

  Du har ret til, inden for gældende lovs rammer, at tjekke de informationer vedrørende dig, som vi har indsamlet. Du har ret til, inden for gældende lovs rammer, at kræve, at falske, unødvendige, mangelfulde eller forældede personlige data rettes eller fjernes. Du har også ret til at forbyde, at Fruugo behandler informationer vedrørende dig med henblik på direkte reklamering, fjernsalg eller anden direkte markedsføring eller markedsføringsundersøgelser og meningsmålinger.

  For at udøve de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, skal du sende en underskrevet, skriftlig anmodning til:

  Fruugo.com Ltd
  Privacy
  Fountain Street House
  Fountain Street
  Cumbria
  LA12 7EQ
  Storbritannien

 10. NAVN PÅ PERSONLIG DATAFIL OG CONTROLLER

  Controller er Fruugo.com Ltd. (Selskabsnr.: 6553460), 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Storbritannien.
  Registreringsnummer: Z1333679

 11. ÆNDRINGER TIL BESKRIVELSEN AF FIL MED PERSONLIGE DATA

  Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet i denne beskrivelse af filen med personlige data til hver en tid. Hvis indholdet i denne beskrivelse af filen med personlige data væsentligt svækkes fra dataemnernes synspunkt, underrettes dataemnerne om sådanne ændringer i Fruugos serviceydelse i 30 dage.